Program për menaxhimin e burimeve njerëzore

nga Enterprise Albania

Aplikacioni ynë web përdoret nga të gjitha llojet e kompanive dhe përmban module praktike

 • Burimet njerëzore
 • Vlerësimi i performancës
 • Vetëshërbimi i punonjësve

 • Statistika
 • Verifikime sigurie
 • Menaxhimi i lejeve

 • Menaxhimi i lejeve
 • Përvetësimi i talenteve
 • Planifikimi i intervistave

 • Dashboard
 • Feed forward
 • Menaxhimi i kohes

Karakteristika

Burime njerezore

 • Konfiguro dhe menaxho zgjidhje fleksibël me tipare të plota që janë unike për organizatën tuaj.
 • Menaxhoni grupet e pushimeve, përcaktoni opsionet e menaxhimit të lejeve dhe përcaktoni konfigurimet e punonjësve; të gjitha në një vend.
 • Përcakto rolet dhe privilegjet për grupe punonjësish të ndryshëm brenda organizatës tuaj.
 • Importo punonjësit në masë nga një skedar Excel.

Vlerësimi i performancës

 • Moduli i vlerësimit të performancës ju ndihmon të vlerësoni performancën e përgjithshme të punonjësve tuaj gjatë një periudhe të caktuar kohe dhe ju mundëson të përcaktoni dhe të ndërtoni procesin e vlerësimit tuaj.
 • Lejon punonjësit të ofrojnë vlerësime të vetvetes dhe komente per menaxherët për të përmirësuar performancën e kompanisë.
 • Menaxherët mund të përcaktojnë nevojat e ardhshme për trajnime dhe t’i ofrojnë punonjësve një pikë referimi për objektivat.
Employee self-service

Vetëshërbimi i punonjësve

Moduli efektiv i dizenjuar për produktivitet u mundëson punonjësve qasje dhe modifikim të informacionit që i përket atyre duke i dhënë fund administrimit të lodhshëm dhe dokumenteve.

Maksimizo funksionalitetin e organizatës tuaj duke menaxhuar me efikasitet dhe duke ndjekur saktë lejet e punonjësve. Menaxherët mund të planifikojnë takime dhe ngjarje bazuar në disponueshmërinë e shokëve të tyre.

Fuqizon menaxhuesin për të parë dhe përditësuar detajet e punonjësve dhe u mundëson atyre të personalizojnë dhe gjenerojnë raporte në PDF ose Excel.

analytics

Statistika

Publikon një seri të plotë të analizave që përfaqësojnë një gamë të gjerë karakteristikash që kanë të bëjnë me aktivitetet kyçe në sistem dhe përcaktojnë qëllimet afatgjata dhe afatshkurtra për të vendosur objektivat e organizatës tuaj.

Aktiviteti i përdoruesit, shkalla e abuzimit, punonjësit sipas departamentit dhe raportet e tjera thelbësore futen në sistemin.

Gjeneroni raporte të personalizueshme për të parë dhe / ose eksportuar në excel dhe / ose PDF.

Programi ynë për burimet njerëzore mund të trajtojë çdo detyrë

Çdo kompani është e ndryshme dhe ne ju japim të gjitha opsionet për të konfiguruar atë sic dëshironi ju.

Verifikime sigurie

 • Lidh agjensitë e sigurimit me organizatën tuaj për të kryer kontrolle për punonjësit. Ato perditësojnë statusin e punës dhe perfundimin e hetimit brënda në aplikacion.
 • Rrit cilësisë e kandidatëve dhe punonjësve duke mbledhur historinë e mëparshme dhe përcakton saktësisë e detajeve të dhëna.

Menaxhimi i lejeve

 • Përmbledhja e centralizuar e të gjithë punonjësve ju mundëson të shihni lejet e punonjësve.
 • Përcaktoni kalendarin e pushimeve për grupet e pushimeve dhe i lidhni ato me punonjësit individualisht.
Service Request2

Kërkesa per shërbim

Një qasje e efektshme për të menaxhuar dhe konfiguruar detajet e kërkesës së shërbimit per përdoruesit të cilët mund të ngrenë kërkesa për shërbime ose të raportojnë incidente.

Përcaktoni kategoritë e llojet e kërkesave dhe caktoni ekzekutuesit e aprovuesit në nivele të shumëfishta për kategorinë e krijuar për të trajtuar kërkesat dhe për të ofruar zgjidhjet më të mira..

Punonjësit mund të ngrenë kërkesa dhe të shohin statusin e kërkesave të ngritura prej tyre.

Talent Acquisition

Përvetësimi i talenteve

Një grumbull karakteristikash të dizenjuara për të ofruar procesin e përvetësimit të talenteve me cikle të plota duke krijuar vende të reja pune dhe marrjen e miratimit nga nivele të shumëfishta.

Monitororo dhe menaxho procesin e punësimit duke filluar nga kërkesa për menaxhimin e CV-ve të kandidatëve, caktimi i intervistave, përzgjedhja e shkurtër dhe përzgjedhja përfundimtare e një kandidati.

Mbani gjurmët e raundeve të intervistës së bashku me reagimet për secilin raund dhe kandidatët e përzgjedhur për raundin përfundimtar; Gjithashtu shikoni komentet e secilit intervistues për çdo raund para se të caktoni intervistën.

Menaxhimi i kohes

 • Një mënyrë e thjeshtë dhe efektive për të menaxhuar kohën, për të përcjellur aktivitetet e punonjësve, pushimet dhe për të gjeneruar raporte të sakta kohore.
 • Lehtësisht konfiguro projektet dhe klientët e kompanisë suaj, duke u mundësuar punonjësve të mbushin listen kohore të tyre.
 • Përmirëson produktivitetin duke u mundësuar menaxherëve të monitorojnë kohën dhe shfrytëzimin e projektit të secilit punonjës dhe efikasitetin e ekipeve të tyre.

Çfarë na bën të ndryshëm

Dizenjimi

 • Responsive
 • Ngjyra të lehta
 • Praktik

Funksionaliteti

 • Module të plota
 • Modulet mund të caktivizohen
 • Cdo punonjës ka llogari
 • Statistika
 • Role dhe të drejta
 • Aplikacione mobile (planifikuar)
 • Ne do ta hostojmë, menaxhojmë dhe kujdesemi për aplikacionin.
 • Eksporto dhe importo informacion në PDF dhe Excel.

Security

 • Certifikatë SSL/TLS
 • Sistem i enkriptuar
 • Rolet dhe të drejtat të integruara
 • Ruajtje të databases
 • Server i fuqishem

Të tjera

 • Suport virtual (telefonata dhe email)
 • Dokumentacion
 • Cmimi është dinamik
Sa kushton?

Prioriteti ynë është krijimi i marrëdhënieve pozitive me klientët tanë. Kjo është arsyeja pse çmimet janë dinamike.

Cfarë nevojitet?

Të gjitha aplikacionet tona do të organizohen dhe mirëmbahen nga ne. Ju do të keni nevojë vetëm për një pajisje të thjeshtë që ka një shfletues të instaluar (google chrome, mozilla firefox etj.).

Eshte kontrata e detyrueshme?

Jo, kontrata nuk eshte e detyrueshme.

Ku ndodhen serverat tuaj?

Serverat tanë ndodhen në Britani të Madhe, Gjermani, Francë dhe Itali.

A merrni sugjerime për produktet tuaja?

Po, por nëse keni nevojë për një modul të shpejtë, ju duhet të paguani ekipin e zhvillimit për ta shtuar atë. Programimi i personalizuar nuk është falas.

Si bëhet pagesa?

Ne pranojmë Paypal, karta krediti/debiti dhe bitcoins.